http://bestanimations.com/Animals/Insects/Butterflys/Butterfly-02-june.gif
Container Icon

Manfaat Yang Disediakan

Manfaat/Pelan Pelan 1 Pelan 2 Pelan 3 Pelan 4
Manfaat Rawatan Penginapan Hospital dan Pembedahan
Bilik dan makanan hospital (maksimum 200 hari setahun) 120 180 250 350
Unit Rawatan Rapi (maksimum 60 hari setahun) 240 360 500 500
Perbelanjaan Pembedahan
   -   Fi Pembedahan
   -   Fi Anestetik
   -   Bilik Pembedahan
Seperti caj*
Perbelanjaan Hospital & Perkhidmatan Berkaitan
   -   Pembekalan Hospotal dan perkhidmatan hospital
   -   Lawatan dalaman doctor di hospital (1 lawatan sehari)
   -   Fi Ambulan
Perunding Pakar Pra-penginapan mengikut caj * Seperti caj*
(60 hari sebelum masuk hospital)
Ujian Diagnostik Pra-penginapan hospital
Manfaat Penjaga Harian bagi Peserta Kanak-kanak (maksimun 200 hari setahun) 60 90 125 175
Elaun Tunai Harian di hospital Kerajaan Malaysia (maksimum 200 hari setahun) 50 60 75 90
Manfaat Selepas Keluar Hospital
Pembedahan harian Seperti caj*
Rawatan Kecemasan segera pesakit luar mengikut caj * Seperti caj*
(Dalam masa 24 jam & rawatan lanjutan sehingga maksimun 30 hari)
Selepas penginapan hospital atau rawatan lanjutan pembedahan mengikut caj* Seperti caj*
(Dalam masa 60 hari selepas keluar hospital)
Rawatan pesakit luar kanser (mengikut caj sehingga had yang ditentukan) 12,500 15,000 17,500 20,000
Rawatan pesakit luar dialisis buah pinggang (mengikut caj sehingga had yang ditentukan 40,000 50,000 60,000 70,000
Penjagaan di rumah mengikut caj* Seperti caj*
(180 hari setahun)
Cukai Perkhidmatan Kerajaan mengikut caj* Seperti caj*
Had Tahunan Keseluruhan 50,000 100,000 150,000 200,000
Had Seumur Hidup 150,000 300,000 450,000 600,000
*Perlindungan "Seperti caj" berdasarkan Caj yang Berpatutan & Wajar tertakluk kepada Had Tahunan Keseluruhan Had seumur Hidup.
Siapa yang layak untuk menyertai?
Jika anda berumur antara 30 hari hingga 59 tahun, anda layak menyertai Takaful Medicareku (tertakluk kepada penilaian taja jamin). Anda boleh memperbaharui Sijil sehingga ke usia maksimum iaitu 70 tahun.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 comments:

Post a Comment